صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار گوناگون تصاویر ، هنگامی که اسپانیایی‌ها با آرد و تخم‌مرغ به جنگ هم می‌روند.

جشنواره جنگ آرد یکی از جشنواره های سنتی در اسپانیاست که هر ساله ۲۸ دسامبر در جنوب شرقی اسپانیا با عنوان «Els Enfarinats» برگزار می شود. شرکت کنندگان در این فستی

تصاویر ، هنگامی که اسپانیایی‌ها با آرد و تخم‌مرغ به جنگ هم می‌روند.

هنگامی که اسپانیایی ها با آرد و تخم مرغ به جنگ هم می روند./تصاویر

عبارات مهم : اسپانیا

جشنواره جنگ آرد یکی از جشنواره های سنتی در اسپانیاست که هر ساله ۲۸ دسامبر در جنوب شرقی اسپانیا با عنوان «Els Enfarinats» برگزار می شود. شرکت کنندگان در این فستیوال لباس نظامی می پوشند و به سمت یکدیگر آرد و تخم مرغ پرتاب می کنند. بیش از هزاران تخم مرغ و صدها کیلو آرد در جنگ آرد پرتاب می شود. ابن جشنواره عجیب، هر سال گردشگران زیادی را به این منطقه از اسپانیا می کشاند.

تصاویر ، هنگامی که اسپانیایی‌ها با آرد و تخم‌مرغ به جنگ هم می‌روند.

جشنواره جنگ آرد یکی از جشنواره های سنتی در اسپانیاست که هر ساله ۲۸ دسامبر در جنوب شرقی اسپانیا با عنوان «Els Enfarinats» برگزار می شود. شرکت کنندگان در این فستی

تصاویر ، هنگامی که اسپانیایی‌ها با آرد و تخم‌مرغ به جنگ هم می‌روند.

جشنواره جنگ آرد یکی از جشنواره های سنتی در اسپانیاست که هر ساله ۲۸ دسامبر در جنوب شرقی اسپانیا با عنوان «Els Enfarinats» برگزار می شود. شرکت کنندگان در این فستی

خبرآنلاین

واژه های کلیدی: اسپانیا | اسپانیا | جشنواره | گردشگران زیاد | اخبار گوناگون

تصاویر ، هنگامی که اسپانیایی‌ها با آرد و تخم‌مرغ به جنگ هم می‌روند.

تصاویر ، هنگامی که اسپانیایی‌ها با آرد و تخم‌مرغ به جنگ هم می‌روند.

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs