صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار پزشکی لک لک سفید با حضور ظریف، ابتکار و مولاوردی نماد انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران شد

شب گذشته انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران در همایش هر سال خود، لک لک سفید را به عنوان نماد زیست محیطی خود معرفی کرد.

لک لک سفید با حضور ظریف، ابتکار و مولاوردی نماد انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران شد

لک لک سفید با حضور ظریف، ابتکار و مولاوردی نماد انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران شد

عبارات مهم : اخبار

شب گذشته انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران در همایش هر سال خود، لک لک سفید را به عنوان نماد زیست محیطی خود معرفی کرد.

شب گذشته همایش «روز جهانی ام اس» با حضور محمدجواد ظریف و همسرش، معصومه ابتکار و شهیندخت مولاوردی در محل روزنامه اطلاعات برگزار شد. در جریان این همایش لک لک سفید به عنوان نماد زیست محیطی این انجمن گزینش شد.

لک لک سفید با حضور ظریف، ابتکار و مولاوردی نماد انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران شد

معصومه ابتکار دراین باره در حساب توئیتر خودش نوشته:

شب گذشته انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران در همایش هر سال خود، لک لک سفید را به عنوان نماد زیست محیطی خود معرفی کرد.

انجمن ام اس در اقدامي ارزشمنديكي از گونه هاي حفاظت شده است ايران، لک لک سفيد را بعنوان نماد گزینش كرد تا حس نشاط و پرواز را به همراهان خود بدهد.

اخبار پزشکی – خبرآنلاین

لک لک سفید با حضور ظریف، ابتکار و مولاوردی نماد انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران شد

واژه های کلیدی: اخبار | انجمن | ایران | همایش | پزشکی | معصومه ابتکار | اخبار پزشکی

لک لک سفید با حضور ظریف، ابتکار و مولاوردی نماد انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران شد

لک لک سفید با حضور ظریف، ابتکار و مولاوردی نماد انجمن ام اس کشور عزیزمان ایران شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs