صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار پزشکی بیدار شدن سیستم ایمنی جنین منجر به وضع حمل زودرس می شود

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلولهای بنیادی، وضع حمل زودرس به عنوان یک مسئله مرسوم در بارداری، هر لحظه جهت محققین به صورت یک معما بوده است.

بیدار شدن سیستم ایمنی جنین منجر به وضع حمل زودرس می شود

بیدار شدن سیستم ایمنی جنین منجر به وضع حمل زودرس می شود

عبارات مهم : ایمنی

محققان موفق شدند عوامل وضع حمل های زودرس را مورد مطالعه قرار دهند.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلولهای بنیادی، وضع حمل زودرس به عنوان یک مسئله مرسوم در بارداری، هر لحظه جهت محققین به صورت یک معما بوده است.

در مطالعه ای تازه محققین دانشگاه سن فرانسیسکو نشان داده اند که گهگاهی اتفاق می افتد سیستم ایمنی جنین خیلی سریع بیدار شده است و شروع به رد مادر می کند و در نتیجه رحم شروع به منقبض شدن می کند.

بیدار شدن سیستم ایمنی جنین منجر به وضع حمل زودرس می شود

محققین تصور می کنند که سیستم ایمنی می تواند به صورت اشتباه فعال شود. یک عفونت اولیه می تواند منجر به التهاب شود و این امر سیستم ایمنی جنین را فعال می کند.

سلول های ایمنی جنین در قبال سلول های مادری دچار سردرگمی می شوند و آن ها را به عنوان یک مهاجم شناسایی می کنند و شروع به ترشح فاکتورهای التهابی می کنند. این مواد شیمیایی منجر به شروع انقباض رحمی مادر شده است و در نتیجه منجر به بروز وضع حمل زودرس می شوند که علت مهم فوت و میر نوزادان است.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلولهای بنیادی، وضع حمل زودرس به عنوان یک مسئله مرسوم در بارداری، هر لحظه جهت محققین به صورت یک معما بوده است.

تصوری که تاکنون وجود داشت این بود که سیستم ایمنی جنین بسیار نابالغ است و در نتیجه نمی تواند مشکلی طی بارداری ایجاد کند ولی این محققین نشان داده اند که مادرانی که دچار تولد زودرس می شوند بخاطر عفونت یا التهابی است که منجر به بیدار شدن زودهنگام سیستم ایمنی می شود.

در این مطالعه جدید، محققین خون بند ناف حاوی سلول های جنینی را همراه با خون مربوط به ۸۹ زن با بارداری طبیعی و ۷۰ زن با بارداری همراه با تولد زودرس آزمون کردند.

هیچ گونه علایمی از پاسخ ایمنی به خون مادر مشاهده نشد. ولی در عوض فعالیت دو نوع سلول ایمنی در خون بند ناف نوزادان زودرس مشاهده شد.

بیدار شدن سیستم ایمنی جنین منجر به وضع حمل زودرس می شود

محققین شمار زیادی از سلول های مادری را در نمونه خون بند ناف نوزادان زودرس مشاهده کردند. طی بارداری، سلول های مشتق از مادر و جنین در امتداد جفت عقب و جلو می شود.

فقط در قالب پیوند اندام، سیستم ایمنی مادر و جنین مجبور به تحمل یکدیگر هستند و به همین علت جنین رد نمی شود.

به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی سلولهای بنیادی، وضع حمل زودرس به عنوان یک مسئله مرسوم در بارداری، هر لحظه جهت محققین به صورت یک معما بوده است.

این تحمل بوسیله سلول های ایمنی موسوم به سلول های Tتنظیمی کنترل می شود که با نگه داشتن سایر انواع سلول های T سیستم ایمنی در حالت آماده باش، منجر به خاموش ماندن سیستم ایمنی جنین می شود.

بنابراین طی وضع حمل زودرس، سیستم ایمنی نوزدی جهت حمله کردن اختصاصی به سلول های مادری فعال می شود.

بیدار شدن سیستم ایمنی جنین منجر به وضع حمل زودرس می شود

محققین سطوح بالایی از سلول های دندریتی و سلول های T افکتور را در خون بند ناف نوزادان زودرس مشاهده کرده اند.

این سلول های T منجر به تولید سطح قابل توجهی از مواد شیمیایی التهابی(TNF-alpha و اینترفرون گاما) می شود که منجر به انقباض رحمی و در نتیجه تولد زودرس می شوند.

واژه های کلیدی: ایمنی | بیدار | سیستم | مشاهده | بارداری | نوزادان | بارداری | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs