صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار علمی و آموزشی کنترل رشد درختان با استفاده از اصلاح ژنتیکی

پژوهشگران آمریکایی، با بررسی گونه خاصی از درختان موفق شدند حقایق جدیدی را در مورد کنترل گسترش درختان اصلاح شده است ژنتیکی آشکار کنند. 

کنترل رشد درختان با استفاده از اصلاح ژنتیکی

کنترل رشد درختان با استفاده از اصلاح ژنتیکی

عبارات مهم : تمرکز

پژوهشگران آمریکایی، با بررسی گونه خاصی از درختان موفق شدند حقایق جدیدی را در مورد کنترل گسترش درختان اصلاح شده است ژنتیکی آشکار کنند.

به گزارش ایسنا و به نقل از فیز، بزرگترین بررسی در مورد درختان اصلاح شده است ژنتیکی، نشان می دهد که مهندسی ژنتیک می تواند از به وجود آمدن دانه های تازه پیشگیری کند.

پژوهشگران “دانشگاه ایالتی اورگن” (OSU) آمریکا، با بررسی شاخصه های مهارکننده، نتیجه های مهمی در مورد گسترش درختان اصلاح شده است ژنتیکی و عجیب یا سلول های تولید مثل آنها نشان دادند.

کنترل رشد درختان با استفاده از اصلاح ژنتیکی

“استیو استراوس” (Steve Strauss)، استاد زیست فناوری دانشگاه ایالتی اورگن و از نویسندگان این پژوهش گفت: هنوز باید موارد زیادی بررسی و پژوهش های بیشتری انجام شوند.

در این پژوهش، ۳۳۰۰ درخت صنوبر در فصل های رشد مورد بررسی قرار گرفتند. درختان صنوبر به سرعت رشد می کنند و منبع تولید بسیاری از محصولات از جمله کاغذ یا قاب های چوبی هستند.

پژوهشگران آمریکایی، با بررسی گونه خاصی از درختان موفق شدند حقایق جدیدی را در مورد کنترل گسترش درختان اصلاح شده است ژنتیکی آشکار کنند. 

در درختانی مانند صنوبر که گونه نر و ماده دارند، گل های ماده، دانه تولید می کنند و گل های نر، وظیفه گرده افشانی را بر عهده دارند. استراوس و همکارانش، با تمرکز بر ایجاد گل ها یا کنترل شروع تولید مثل، روش های گوناگونی را جهت عقیم کردن هر دو گونه این درخت ارزیابی کردند. این ژن ها به صورت انفرادی یا ترکیبی، عملکرد پروتئین یا بیان ژن “آر ان ای” اصلاح شده است را جهت به دست آوردن گل های عقیم داشتند.

دانشمندان موفق شدند اصلاحاتی را کشف کنند که بدون تاثیرگذاری بر دیگر شاخصه ها، مانع تولید قطعه تکثیر مناسب می شوند. قطعه تکثیر، بخشی از گیاه، مانند جوانه ها یا شاخه های جانبی است که در تکثیر دخالت دارد. تمرکز این بررسی ها بر یک صنوبر ماده بود که به انجام دادن این پژوهش کمک می کرد. ژن های مورد نظر پژوهشگران، هم جهت گرده افشانی و هم جهت تولید دانه موثر بودند؛ بنابراین باید روش های کلی جهت اصلاح ژنتیکی فراهم می شد.

استراوس افزود: جهت این پژوهش، وقت زیادی صرف شد و افراد بسیاری جهت انجام دادن آن تلاش کردند. مردم از سلطه درختان اصلاح شده است ژنتیکی بر دنیا می ترسند ولی این درختان، ژن های مهارشده ای هستند که تسلط آنها بر دنیا غیرممکن هست. معمولا مردم، محصولات اصلاح شده است ژنتیکی را خطرناک می دانند؛ مگر این که ایمنی آن ثابت شود. در مقابل، دانشمندان عقیده دارند که به جای تمرکز بر روش مورد استفاده، باید بر شاخصه ها و ارزش و ایمنی آنها تمرکز کرد.

کنترل رشد درختان با استفاده از اصلاح ژنتیکی

همچنین، استراوس اشاره کرد که روش های ژنتیکی جدید، به خصوص روش های مبتنی بر اصلاح ژن کریسپر، موجب تولید قابل اطمینان و اصلاح راحت تر درختان می شوند.

یافته های این پژوهش، در مجله ” Frontiers in Bioengineering and Biotechnology” منتشر شد.

پژوهشگران آمریکایی، با بررسی گونه خاصی از درختان موفق شدند حقایق جدیدی را در مورد کنترل گسترش درختان اصلاح شده است ژنتیکی آشکار کنند. 

واژه های کلیدی: تمرکز | کنترل | درختان | اخبار علمی و آموزشی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs