صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی پیگیری به شکایات داوطلبین انتخابات میاندوره‌ای مجلس در جلسه این هفته شورای نگهبان / کدخدایی

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح دستور جلسه این هفته شورای نگهبان از پیگیری به شکایات داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس در این جلسه خبر داد.

پیگیری به شکایات داوطلبین انتخابات میاندوره‌ای مجلس در جلسه این هفته شورای نگهبان / کدخدایی

کدخدایی : پیگیری به شکایات داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس در جلسه این هفته شورای نگهبان

عبارات مهم : نگهبان

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح دستور جلسه این هفته شورای نگهبان از پیگیری به شکایات داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس در این جلسه خبر داد.

به گزارش ایسنا، عباسعلی کدخدایی در کانال تلگرامی خود نوشت:

پیگیری به شکایات داوطلبین انتخابات میاندوره‌ای مجلس در جلسه این هفته شورای نگهبان / کدخدایی

شورا نگهبان روز چهارشنبه با سه دستور تشکیل جلسه خواهد داد.

۱_ پیگیری به شکایات داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس

۲_رسیدگی به مصوبات ارسالی از سوی مجلس،

۳_رسیدگی به نامه های دیوان عدالت اداری.

سخنگوی شورای نگهبان ضمن تشریح دستور جلسه این هفته شورای نگهبان از پیگیری به شکایات داوطلبین انتخابات میاندوره ای مجلس در این جلسه خبر داد.

واژه های کلیدی: نگهبان | انتخابات | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs