صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رشد هشت درصدی با وجود محدودیت منابع مالی دنبال می شود / نوبخت

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت:سال آینده با وجود تمام محدودیت های منابع مالی رشد هشت درصدی اقتصاد دنبال می شود. 

رشد هشت درصدی با وجود محدودیت منابع مالی دنبال می شود / نوبخت

نوبخت: رشد هشت درصدی با وجود محدودیت منابع مالی دنبال می شود

عبارات مهم : صندوق

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت:سال آینده با وجود تمام محدودیت های منابع مالی رشد هشت درصدی اقتصاد دنبال می شود.

به گزارش ایرنا از شرکت برنامه و بودجه، «محمدباقر نوبخت» در آیین تکریم زحمات «احمد دوست حسینی» و معارفه «مرتضی شهیدزاده» مدیر سابق و تازه هیات عامل صندوق توسعه ملی افزود: با استمرار مدیریت شایسته منابع، ایجاد بیش از یک میلیون وقت شغلی در سال آینده و برنامه ریزی جهت تسریع در پروژه های نیمه تمام، کاری مسئله ولی شدنی و دست یافتنی است .

رشد هشت درصدی با وجود محدودیت منابع مالی دنبال می شود / نوبخت

معاون مدیر جمهوری با مهم دانستن امانت داری، صداقت، قانون گرایی و گره گشایی در انجام وظایف صندوق توسعه ملی، اظهار داشت: در ایفای ماموریت های صندوق توسعه ملی در جهت پیشرفت امور ضمن توجه به مقتضیات و شرایط و همچنین حمایت همه جانبه از بخش های متفاوت اقتصادی با استفاده بهینه از منابع صندوق، به طور همزمان باید با رعایت مقررات و قوانین از از بین بردن منابع کشور جلوگیری شود.

نوبخت همچنین با برشمردن شاخصه ها و توانایی های مدیر تازه هیات عامل صندوق توسعه ملی جهت وی و همکارانش در صندوق آرزوی توفیق کرد.

رئیس شرکت برنامه و بودجه گفت:سال آینده با وجود تمام محدودیت های منابع مالی رشد هشت درصدی اقتصاد دنبال می شود. 

در این مراسم مدیر سابق صندوق توسعه ملی نیز گفت: صندوق توسعه ملی، ثروت ملی است و مدیران آن هم امانت دار منابع هستند و همه ما وظیفه داریم این منابع را به اضافه منافع آن به نسل های بعدی تحویل دهیم.

«احمد دوست حسینی» افزود: شایسته است در تبدیل نشانه کمی به کیفی این توصیه حایز اهمیت را در نظر داشته باشیم که حداقل قیمت بازدهی صندوق، برابر با میانگین قیمت رشد میانگین جهانی باشد.

به گزارش ایرنا، در جلسه روز شنبه گذشته (23 دی ماه) هیات امنای صندوق توسعه ملی به ریاست «حسن روحانی» رییس جمهوری مطابق با اساسنامه صندوق توسعه ملی عنوان استعفای «احمد دوست حسینی» رییس هیات عامل صندوق توسعه ملی بررسی و با آن موافقت شد.

رشد هشت درصدی با وجود محدودیت منابع مالی دنبال می شود / نوبخت

همچنین در این جلسه «مرتضی شهیدزاده» به عنوان مدیر تازه هیات عامل صندوق توسعه ملی گزینش شد.

واژه های کلیدی: صندوق | منابع | برنامه | محدودیت | برنامه ریزی | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs