صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی فرمول دریافت وام با یارانه

تحلیل بخشنامه یاراکارت نشان می‌دهد بستر مورد نیاز جهت استفاده اعتباری از یارانه نقدی در نظام بانکی فراهم شده است هست. بنابراین بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ت

فرمول دریافت وام با یارانه

فرمول دریافت وام با یارانه

عبارات مهم : یارانه

تحلیل بخشنامه یاراکارت نشان می دهد بستر مورد نیاز جهت استفاده اعتباری از یارانه نقدی در نظام بانکی فراهم شده است هست. بنابراین بانک ها می توانند با استفاده از تضمین یارانه نقدی، با هزینه اندک اقدام به صدور کارت اعتباری کنند و وام گیرندگان نیز می توانند فارغ از چالش تضامین بانک از یارانه نقدی به عنوان اعتبار اعتباری بهره مند شوند. علاوه بر این بخش واقعی اقتصاد به عنوان ضلع سوم می تواند از مزایای جنبش تقاضای کالای مصرف منتفع شود.

سیاست گذار پولی اعلام کرده با این بخشنامه مسیر تبدیل وام های خرد به کارت اعتباری تکمیل خواهد شد. سقف وام در نظر گرفته شده، معادل 5 میلیون تومان بوده هست؛ ولی این رقم بسته به یارانه دریافتی براساس تعداد خانوار و میزان دریافتی هر خانوار عوض کردن می کند.

محاسبات «دنیای اقتصاد» براساس روش های جاری و قیمت سود درنظر گرفته شده است نشان می دهد که با توجه به سقف در نظر گرفته شده است 5 میلیون تومانی، حداقل وام جهت خانوارهای تک نفره رقمی حدود یک میلیون و 260 هزار تومان خواهد شد. البته پرداخت این وام در نظام بانکی به صورت اختیاری عنوان شده است هست؛ اگرچه تحلیلگران معتقدند بهره گیری نظام بانکی از این بستر موجب زیاد کردن وفاداری مشتری و مسیرهای تازه درآمدزایی می شود. «دنیای اقتصاد» به بهانه بازنشر بخشنامه یاراکارت به تحلیل روش دریافت وام با یارانه پرداخته است.

فرمول دریافت وام با یارانه

جزئیات بخشنامه بانک مرکزی در مورد پرداخت وام با اعتبار یارانه منتشر شد. در این نوع تسهیلات که جهت خرید کالا کاربرد دارد، اشخاص به وثیقه ای جز حساب یارانه ای خود نیاز ندارند. این رویکرد با نشانه تسهیل دسترسی اقشار متفاوت جامعه به خاص طبقات کمتر برخوردار، به خدمات اعتباری نظام بانکی کشور انجام گرفته هست. کارت های اعتباری تازه با نام «یاراکارت اعتباری» آشنا می شوند.

این سیاست می تواند علاوه بر ارتقای قدرت خرید خانوارها، زیاد کردن رضایتمندی جامعه از نظام بانکی را نیز به همراه داشته باشد. شبکه بانکی نیز به علت اینکه ریسک ناشی از عدم بازپرداخت اقساط تسهیلات در این سازوکار نزدیک به صفر است و قیمت سود نیز در یاراکارت اعتباری جهت بانک ها مناسب هست، می تواند با ارائه این خدمت، وفاداری مشتریان خود را از این راه تضمین کند. شاید بانک های کشور با بازبینی در مدل های اقتصادی خود و توجه زیاد به مشتریان خرد، بهتر بتوانند این مسیر را طی کنند.

تحلیل بخشنامه یاراکارت نشان می‌دهد بستر مورد نیاز جهت استفاده اعتباری از یارانه نقدی در نظام بانکی فراهم شده است هست. بنابراین بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ت

شرایط و سوالات یاراکارت اعتباری

مشمولان تسهیلات جدید: طبق بخشنامه بانک مرکزی، تمامی سرپرستان خانوارها که مشمول اخذ یارانه هستند، می توانند از این امکان استفاده کنند. افراد سرپرست خانوار با مراجعه به موسسه اعتباری باید درخواست خود را جهت اخذ یاراکارت اعتباری ارائه کنند. به هر خانوار مشمول دریافت یارانه، صرفا یک عدد یاراکارت اعتباری تعلق می گیرد و آن کارت نیز به نام سرپرست خانوار صادر می شود.

وثیقه یاراکارت: صدور یاراکارت به اعتبار حساب های یارانه ای اشخاص مشمول انجام می شود. در واقع وثیقه این تسهیلات، یارانه های نقدی است که از سمت دولت به حساب سرپرست خانوار واریز می شود. ولی به منظور پوشش ریسک ناشی از قطع یارانه خانوارها، به موسسه اعتباری این اختیار داده شده است که از اشخاص مشمول، سفته یا تضامین متعارف دیگر اخذ کند. به طور کلی این سیاست درصدد آن است که پرسشها مربوط به تامین وثایق اشخاص کم درآمد را تسهیل کند.

فرمول دریافت وام با یارانه

شیوه استفاده: یاراکارت تنها جهت خرید کالا می تواند مورد استفاده قرار گیرد. تراکنش های مالی دیگر نظیر برداشت وجه، انتقال وجه و برداشت کارمزد از این کارت مجاز نیست. البته واریز وجه به یاراکارت اعتباری می تواند انجام شود. دارنده یاراکارت حداکثر تا تاریخ انقضای کارت می تواند از اعتبار موجود در آن استفاده کند. تاریخ اعتبار کارت نیز از سوی موسسه اعتباری تعیین می شود. هر چند مدت اعتبار می تواند بنا به درخواست دارنده و موافقت موسسه اعتباری تمدید شود.

میزان سقف تسهیلات: آن طور که بانک مرکزی اعلام کرده، سقف تسهیلات اعطایی به اشخاص مشمول با توجه به میزان یارانه خانوار تعیین می شود. بر این اساس جهت هر شخص یک سقف تسهیلات محاسبه می شود. سقف تسهیلات هر شخص متناسب با میزان یارانه ای خواهد بود که دریافت می کند(جدول). ولی به طور کلی نیز در هر حال، سقف پرداخت تسهیلات از طریق این سازوکار 5 میلیون تومان تعیین شده است هست. در حقیقت بیشترین تسهیلاتی که از این راه به سرپرست خانوار تعلق می گیرد، 5 میلیون تومان خواهد بود. طبق برآوردهای «دنیای اقتصاد»، جهت یک خانوار 4 نفره با بازپرداخت 36 ماهه، حداکثر سقف تسهیلات 5 میلیون تومان خواهد بود. در واقع جهت خانوارهای 4 نفر به اوج حداکثر سقف تسهیلات 5 میلیون تومان است.

تحلیل بخشنامه یاراکارت نشان می‌دهد بستر مورد نیاز جهت استفاده اعتباری از یارانه نقدی در نظام بانکی فراهم شده است هست. بنابراین بانک‌ها می‌توانند با استفاده از ت

نحوه بازپرداخت: بازپرداخت تسهیلات اعطایی به صورت خودکار از محل حساب یارانه سرپرست خانوار انجام می شود. مهلت بازپرداخت تسهیلات نیز به تشخیص موسسه اعتباری است که حداقل 36 ماه(سه سال) و حداکثر 60 ماه(5 سال) خواهد بود. سود تسهیلات مذکور نیز بر اساس مصوبه شورای پول و اعتبار در مورد عقود غیرمشارکتی است که در حال حاضر 18 درصد هست. اگر سررسید تسهیلات اعطایی از طریق یاراکارت، فراتر از تاریخ انقضای کارت باشد، مهلت بازپرداخت تسهیلات مزبور در چارچوب ضوابط و مقررات بعد از تاریخ انقضای کارت نیز ادامه می یابد.

چرا بانک ها با وجود بخشنامه، پرداخت نمی کنند؟ بانک مرکزی در قالب این بخشنامه، ظرفیت بسته تسهیلات اعتباری را جهت شبکه بانکی فراهم کرد؛ ظرفیتی که پیش از این وجود نداشته هست. این ظرفیت مانند صندوق امانات است که بعضی بانک ها از این ظرفیت استفاده کرده اند و بعضی نیز چنین صندوقی ندارند. در نتیجه این عنوان به تصمیم بانک ها بستگی خواهد داشت. به نظر می رسد در حال حاضر بانک کشاورزی در اقدام اخیر پیشقدم بوده است.

فرمول دریافت وام با یارانه

مکانیزم انگیزشی جهت بانک ها وجود دارد؟ در نگاه اول این طور به نظر می آید که در بخشنامه تازه مکانیزم انگیزشی جهت ترغیب بانک ها وجود ندارد. ولی ریسک ناشی از عدم پرداخت اقساط تسهیلات با این سازوکار، بسیار پایین هست، لیکن حساب های یارانه به وسیله دولت تضمین شده است هست. بانک ها در قبال اعطای یاراکارت می توانند منابع خود را با یک قیمت سود مناسب در اختیار مشتریان خرد قرار دهند و از این طریق علاوه بر سودآوری تضمین شده، جلب رضایت و وفاداری مشتریان خود را نیز به دنبال داشته باشند. می توان یاراکارت اعتباری را به مسیر تضمین وفاداری مشتری تعبیر کرد.

مزایای طرح تازه جهت بانک ها

یکی از دلایل مهم نظر منفی مردم نسبت به بانک ها، نیاز شدید به اعتبارات خرد و ناتوانی بانک ها در پاسخگویی مناسب به این نیاز هست. کارت اعتباری یکی از ابزارهای خوبی است که اعتبارات خرد را در اختیار مردم قرار می دهد و می تواند اعتماد مردم به نظام بانکی را جلب کند. ضمن اینکه می تواند به یک فعالیت کاملا سودآور جهت شبکه بانکی تبدیل شود و به علت تنوع و تعدد مشتریان، ریسک بانک نیز تا حد زیادی کم کردن یابد؛ لیکن زیاد مطالبات معوق و ریسک در بازپرداخت مطالبات مربوط به تسهیلات کلان هست. در زیاد نقاط دنیا، مردم هنگامی که اعتبارات خرد دریافت می کنند، خوش حساب تر هستند و ریسک آنها جهت نظام بانکی کمتر است تا اعتباراتی که به صورت عمده به بخش های اقتصادی یا افراد داده می شود. البته الزامی است بانک ها مدل تجاری مناسبی جهت صدور کارت اعتباری داشته باشند و بتوانند هزینه ها و کارمزدهای کارت اعتباری را به خوبی برآورد و مدیریت کنند.

در کشور عزیزمان ایران نیز از سال گذشته این طرح وارد شبکه بانکی شده است هست. اکنون صدور یاراکارت اعتباری را می توان مکمل مسیری دانست که شبکه بانکی کشور شروع کرده هست. این مسیر تازه که به نظر می رسد بانک ها همچنان با آن آشنایی کافی ندارند، می تواند محل درآمد کم ریسکی جهت بانک ها تلقی شود. با توجه به تضامینی که در مورد یاراکارت اعتباری وجود دارد، تولد یک بازار جالب جهت بانک ها را نوید می دهد. حتی در این بین سیاست گذار هم می تواند بعضی بانک ها را به شکل تخصصی به این سمت ببرد تا بخشی از شبکه بانکی کشور بر تسهیلات خرد متمرکز شوند. مزیت دیگر یاراکارت این است که پرسشها اعتبارسنجی را که در کارت های اعتباری قبلی وجود داشت، ندارد.

در کارت های اعتباری قبلی بانک ها باید مشتریان خود را براساس سابقه ای که در شبکه بانکی داشتند، اعتبارسنجی می کردند و سقف تسهیلات براساس آن تعیین می شد، ولی در مدل تازه صرفا براساس مقدار یارانه سرپرست خانوار سقف تسهیلات معین می شود و سازوکار راحت تری جاری هست. همچنین بانک ها می توانند با استفاده از وقت تازه با صاحبان کسب و کار نیز وارد مشورت شوند و مشتریان خود را به فروشگاه های متفاوت متصل کنند تا از این محل نیز جهت خود درآمد شناسایی کنند. بانک ها با این کار می توانند یک مسیر دومنظوره جهت سودآوری خود به وجود بیاورند.

محاسبات تقریبی نشان می دهد که بانک ها صرفا از محل سود تسهیلات یاراکارت می توانند درآمد مناسب تضمین شده است ای را عاید خود کنند. اگر کل تعداد یارانه بگیران کشور را 70 میلیون نفر و بعد خانوارهای ایرانی را نیز طبق آمار ها 3 در نظر بگیریم، شبکه بانکی کشور نیاز به حدود 30 هزار میلیارد تومان منابع جهت تسهیلات یاراکارت خواهد داشت. البته این در حالتی است که همه خانوارها جهت دریافت یاراکارت اقدام کنند.

با این حساب با توجه به تعداد بانک های کشور، تقریبا هر بانک باید هزار میلیارد تومان از منابع خود را به تسهیلات یاراکارت تخصیص داده شده است دهد. با توجه به سود 18 درصدی هر سال جهت این امر، در حالت بازپرداخت سه ساله، بانک وام دهنده بعد از سه سال 300 میلیارد تومان سود خواهد کرد. این سود خالص از آن جهت حائز اهمیت است که تضمین شده است است و کمترین ریسک را جهت بانک در پی خواهد داشت. تمامی مزایای ذکر شده است لزوم بازبینی بانک ها در توجه به مشتریان خرد را بیش از پیش گوشزد می کند.

واژه های کلیدی: یارانه | استفاده | تسهیلات | استفاده | قطع یارانه | یارانه بگیر | یارانه نقدی | دریافت یارانه

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs