صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی عواقب قیمت‌گذاری نجومی آپارتمان‌های نوساز

انتظار زیاد کردن قیمت از سوی مالکان آپارتمان‌های نوساز موجب شده است قیمت پیشنهادی این گروه از املاک به حدی زیاد کردن یابد که بسیاری از متقاضیان خرید نوساز در رو

عواقب قیمت‌گذاری نجومی آپارتمان‌های نوساز

عواقب قیمت گذاری نجومی آپارتمان های نوساز

عبارات مهم : بازار

انتظار زیاد کردن قیمت از سوی مالکان آپارتمان های نوساز موجب شده است قیمت پیشنهادی این گروه از املاک به حدی زیاد کردن یابد که بسیاری از متقاضیان خرید نوساز در روزهای اخیر، از جست وجوی این واحدها صرف نظر کنند.

تحقیقات «دنیای اقتصاد» از مشاوران املاک نشان می دهد بسیاری از سازنده ها تحت تاثیر ورود کامل بازار به فاز رونق در دو ماه گذشته، انتظار دارند هر ماه رقم قابل توجهی بر قیمت پیشنهادی خود اضافه کنند. با وجود اینکه واسطه های ملکی به آنها اعلام می کنند بازار کنونی کشش زیاد کردن قیمت زیادی ندارد و با توجه به قرار گرفتن در آستانه ماه رمضان و کم کردن موقت معاملات، این شیوه قیمت گذاری به روند حرکت بازار در مسیر رونق لطمه می زند، ولی سازنده ها اصرار دارند قیمت پیشنهادی واحدهای نوساز خود را بین چند ۱۰۰ هزار تا بعضا یک میلیون تومان نسبت به آخرین معامله انجام و ثبت شده است در اسفندماه زیاد کردن دهند.

قیمت گذاری نجومی واحدهای نوساز زیاد در مناطق مصرفی رخ داده و این اوضاع در مورد اغلب محله های مناطق لوکس پایتخت کشور عزیزمان ایران همچون مناطق یک و سه، صدق نمی کند. سازنده ها در مناطق لوکس با درسی که از دوره رکود گرفته اند، می دانند که نباید به قیمت گذاری نجومی روی بیاورند و در صورتی به سود خود می رسند که متناسب با ارزش واقعی ملک، آپارتمان خود را قیمت گذاری کنند. بعضی از آنها آپارتمان های تکمیل شده است خود را در سال های گذشته نفروخته اند و بعد از دو تا سه سال خالی ماندن ملک تحت تاثیر رکود، اکنون وقت را مغتنم می شمارند و به همین خاطر از رویه قیمت گذاری سازنده های مناطق مصرفی پیروی نمی کنند. مشاوران املاک در مناطق مصرفی نیز اذعان می کنند که در یکی دو هفته گذشته بسیاری از متقاضیان واحدهای نوساز با مشاهده قیمت های نجومی بعضی از سازنده ها ناامید شده است و املاک ۴ تا ۷ سال ساخت را در صدر جست وجوی خود قرار داده اند.

عواقب قیمت‌گذاری نجومی آپارتمان‌های نوساز

واژه های کلیدی: بازار | سازنده | آپارتمان | قیمت گذاری | اخبار اقتصادی و بازرگانی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs