صدا انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

صدا: انرژی ماشین دستگاه استفاده اخبار علمی و آموزشی

گت بلاگز اخبار اجتماعی به کاندیداهای متقاضی کاریابی مجوز می‌دهیم / وزیر کار

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعلام آمادگی می‌کنم که به هر کاندیدا و ستاد هر کاندیدایی که مجوز کاریابی بخواهد، مجوز بدهیم.

به کاندیداهای متقاضی کاریابی مجوز می‌دهیم / وزیر کار

وزیر کار: به کاندیداهای متقاضی کاریابی مجوز می دهیم

عبارات مهم : اشتغال

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعلام آمادگی می کنم که به هر کاندیدا و ستاد هر کاندیدایی که مجوز کاریابی بخواهد، مجوز بدهیم.

به گزارش ایسنا، علی ربیعی بعد از ظهر امروز در نشستی خبری که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در تصویر العمل به کارها بعضی کاندیداهای انتخابات ریاست جمهوری جهت تاسیس پایگاه های رایانه ای اشتغال اظهار کرد: اعلام آمادگی می کنم که هر کاندیدا و ستاد هر کاندیدایی که مجوز کاریابی بخواهد این مجوز رابه او بدهیم.

به کاندیداهای متقاضی کاریابی مجوز می‌دهیم / وزیر کار

وی خاطر نشان کرد: طرح کارانه مصوبه شورای عالی اشتغال در بهمن ماه سال 95 است که من نیز در جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی امسال این طرح را مطرح کردم.

ربیعی تاکید کرد: طرح کارانه پول دادن به افراد بدون کار نیست بلکه در این طرح دولت از کارفرمایانی که به پذیرش کارآموز اقدام کنند، حمایت می کنند.

وزیر تعاون،‌کار و رفاه اجتماعی اظهار کرد: اعلام آمادگی می‌کنم که به هر کاندیدا و ستاد هر کاندیدایی که مجوز کاریابی بخواهد، مجوز بدهیم.

واژه های کلیدی: اشتغال | کاریابی | علی ربیعی | ریاست جمهوری | مجلس شورای اسلامی | انتخابات ریاست جمهوری | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs